Lịch trình xe bus mới của khu đô thị Gamuda Gardens

Lịch trình xe bus mới của khu đô thị Gamuda Gardens áp dụng từ ngày 29/09/2018

HOTLINE XE BUS:

TUYẾN A: 0901 701 859

TUYẾN B: 0901 701 853

TUYẾN C: 0901 701 855